การใช้ออนไลน์เครดิต

หากคุณมีออนไลน์เครดิตอยู่ในบัญชี คุณสามารถเลือกใช้ออนไลน์เครดิตของคุณเพื่อเป็นส่วนลดในการชำระเงินในครั้งนี้ โดยการคลิกที่ปุ่ม Redeem

หรือเก็บไว้ใช้ได้ในการสั่งซื้อครั้งถัดไป

คุณสามารถทำการตรวจสอบจำนวนเครดิตออนไลน์ที่อยู่มีอยู่ได้ที่เมนู เครดิตออนไลน์ ใน บัญชี Misty Mynx ของฉัน