การใช้ส่วนลด MyCard

คุณสามารใช้ส่วนลด MyCard ในขณะที่เข้าสู่การชำระเงิน

คุณจำเป็นต้องกรอกหมายเลข MyCard และวันเดือนปีเกิดให้ตรงกับข้อมูลในบัญชี MyCard

เมื่อข้อมูลได้รับการยืนยันตามขั้นตอน ส่วนลด MyCard ของคุณจะถูกนำไปคำณวนเข้ากับการสั่งซื้อในครั้งนี้ 

หากคุณมีข้อสงสัยหรือคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MyCard โปรดติดต่อสอบถามแผนก MyCard ได้ที่  mycard@mistymynx.com หรือ โทร (66) 2-367 2000 ext. 2433 or 2251