ฉันจะได้รับเงินคืนเมื่อไหร่?

เราจะดำเนินการคืนเงินให้กับคุณภายใน 7 วันทำการหลังจากได้รับสินค้า และสินค้าผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว คุณจะได้รับอีเมล์แจ้งยืนยันเมื่อการคืนสินค้าของคุณผ่านการตรวจสอบและได้รับการอนุมัติแล้ว 

ยอดเงินจะถูกส่งคืนให้กับคุณผ่านช่องทางการชำระเงินที่คุณได้เลือกไว้ภายใน 10 วันทำการหลังจากได้รับการอนุมัติ ทั้งนี้ระยะเวลาอาจขึ้นอยู่สถานบันการเงินที่คุณใช้บริการ 

หากคุณเลือกช่องทางการชำระเงินเป็น การเก็บเงินปลายทาง (COD)​ เราจะทำการคืนเงินเป็น เครดิตร้านค้าออนไลน์ เท่ากับจำนวนที่ท่านได้ชำระตามสินค้านั้นๆ 

หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคืนสินค้า sales หรือสินค้าโปรโมชั่น