จัดส่งแบบมาตรฐานฟรีภายในประเทศไทย เมื่อช้อป 1,500 บาทขึ้นไป

ค่าใช้จ่ายในการส่งคืนหรือเปลี่ยนสินค้า

ผู้ส่งคืนหรือขอเปลี่ยนสินค้าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการขนส่งคืนสินค้า


หากคุณเชื่อว่าสินค้าที่คุณได้รับเกิดความเสียหายหรือชำรุดเมื่อคุณได้รับสินค้า โปรดศึกษาข้อมูลต่อไปนี้

  • การคืนเงินสำหรับสินค้าที่ได้รับความเสียหายจะเป็นในรูปแบบเครดิตตามสู่ช่องทางการชำระเงินที่คุณเลือกไว้ตอนต้น คุณสามารถอ่านนโยบายการคืนสินค้าได้ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น
  • คุณจะได้รับเครดิตออนไลน์มูลค่า 800 บาท จากเราสำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดจากส่งคืนสินค้าที่ได้รับความเสียหาย โปรดแนบใบเสร็จค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการส่งคืนสินค้ามาด้วย 
  • ทางเราขอสงวนสิทธิ์การรับคืนสินค้าที่รับความเสียหาย เฉพาะสินค้าที่ได้รับความเสียหายที่ไม่ได้เกิดจากการใช้งานจริงเท่านั้น 
  • ผู้ส่งคืนสินค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบและชำระภาษีนำเข้า และค่าใช้จ่ายส่วนต่างของการส่งคืนสินค้าที่มีมูลค่ามากกว่า 800 บาท

การส่งคืนสินค้าจากต่างประเทศ

สำหรับการส่งคืนสินค้าจากต่างประเทศ โปรดติดต่อเราโดยตรงได้ customerservice@jaspal.co.th และทีมของเราจะให้ความช่วยเหลือกับคุณต่อไป