สินค้าเสียหายจากการจัดส่ง

หากคุณเชื่อว่าสินค้าที่คุณได้รับเกิดความเสียหายหรือชำรุดเมื่อคุณได้รับสินค้า คุณสามารถติดต่อเราได้ที่  support@mistymynx.com หรือ โทร  +66 (0) 2-367-2099. เวลาทำการของเราคือ จันทร์ ถึง ศุกร์​ ตั้งแต่ 08.30 น. ถึง 17.30 น.

 

หมายเหตุ: 

  • การคืนเงินสำหรับสินค้าที่ได้รับความเสียหายจะเป็นในรูปแบบเครดิตตามสู่ช่องทางการชำระเงินที่คุณเลือกไว้ตอนต้น คุณสามารถอ่านนโยบายการคืนสินค้าได้ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น
  • คุณจะได้รับเครดิตออนไลน์มูลค่า 800 บาท จากเราสำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดจากส่งคืนสินค้าที่ได้รับความเสียหาย โปรดแนบใบเสร็จค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการส่งคืนสินค้ามาด้วย 
  • ทางเราขอสงวนสิทธิ์การรับคืนสินค้าที่รับความเสียหาย เฉพาะสินค้าที่ได้รับความเสียหายที่ไม่ได้เกิดจากการใช้งานจริงเท่านั้น 
  • ผู้ส่งคืนสินค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบและชำระภาษีนำเข้า และค่าใช้จ่ายส่วนต่างของการส่งคืนสินค้าที่มีมูลค่ามากกว่า 800 บาท